20/2/09Από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 κυκλοφορεί το βιβλίο Αρχαιολατρία και Γλώσσα από τις εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλου.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

1) εφημερίδες-ιστολόγια:
α. Brothers in arms (α΄) (Γιάννης Η. Χάρης)
β. Brothers in arms (β΄) (Γιάννης Η. Χάρης)
γ. Το Βήμα-βιβλία
δ. Αρχαιολατρία και γλώσσα (τουκιθεμπλόμ)
ε. Βασίλειος Αργυρόπουλος: Αρχαιολατρία και Γλώσσα (hominid, λογοράμματα)
στ. Αρχαιολατρία και γλώσσα (Νίκος Σαραντάκος)
ζ. Αρχαιολατρία και γλώσσα (Ο.Ο.Δ.Ε.)
η. Έχουνε χιούμορ οι γλωσσολόγοι; (Φοίβος Παναγιωτίδης)
θ. Γλωσσική παραμυθία: Η αρχή τής ομοχρονίας (Θεόδωρος Μωυσιάδης)
ι. Λερναία κείμενα, λερναίες αντιλήψεις και διαβάστε… (Μαρία Ξυλούρη)
ια. 1315 λέξεις για το Αρχαιολατρία και Γλώσσα του Βασίλη Αργυρόπουλου (Βασίλης Συμεωνίδης)
ιβ. Τα βιβλία του Αυγούστου, #2 (Μ)
ιγ. "Αρχαιολατρία και γλώσσα". Παρατηρήσεις με αφορμή το βιβλίο του Β. Μ. Αργυρόπουλου (Αθήνα 2009) (Α. Λ. Κατώνης)
ιδ. Σκέψεις με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου του Βασίλη Αργυρόπουλου: Αρχαιολατρία και γλώσσα: Θέματα ετυμολογίας και ορθογραφίας (Αθήνα: Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2009) (Χρυσόστομος Παπασπύρου)

2) βιβλιοπωλεία:
α. εκδόσεις Πατάκη
β. Πρωτοπορία
γ. BibliOasi
δ. paper-book land
ε. ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ
στ. PERIZITITO
ζ. PROSPERUS
η. allbooks

Εκδηλώσεις: